Wolontariat pracowniczy (Corporate volunteering)

To świetny sposób na budowanie wizerunku firmy i jednocześnie budowanie zespołu pracowników.

Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że nie trzeba wykonywać  wielkich gestów. Czasem wystarczy samo przebywanie z potrzebującymi. Niepełnosprawni, dzieci z domów dziecka cieszą się już na samą myśl na wspólne zabawy, śpiewy, wyjście do zoo, do kina lub teatru … Dla nich to ważniejsze niż otrzymywanie prezentów.

W Polsce firmy wolą finansowo i rzeczowo wspierać innych, rzadko angażując się bezpośrednio w pomoc. To niełatwe, ale szczytne zadanie może przybierać różne formy:

  • wspólne wyjazdy z potrzebującymi;
  • organizowanie turniejów, konkursów, zabaw;
  • prowadzenie warsztatów, kursów, pogadanek;
  • tworzenie długofalowych programów w przedsiębiorstwie;
  • zbiórki pracownicze;
  • akcje CSR -owe