Work-life balance

Koncepcja zarządzania czasem , której celem jest znalezienie równowagi pomiędzy pracą i życiem prywatnym, pomiędzy biurem a domem, karierą i rodziną…

Idea ta jest odpowiedzią na pojawiające się problemy społeczne, np. wypalenie zawodowe, pracoholizm, stres…

Zgodnie z tą ideą pracodawcy powinni dbać o swoich pracowników, ich dobre samopoczucie i zadowolenie z pracy.

Z tego zadania zdaje sobie sprawę wielu pracodawców, którzy mają na celu budowanie odpowiedniego klimatu przyjaznego osobom łączącym role rodzinne i zawodowe, co ma przynieść postrzeganie pracy jako wartości i dodatkowo satysfakcję z jej wykonywania.

Przykłady takich eventów:

  • kompleksowo zorganizowane wyjazdy szkoleniowo – rekreacyjne;
  • zawody sportowe dla całych rodzin;
  • wspólne święta;
  • wycieczki rodzinne;
  • rajdy rodzinne;
  • zapewnianie czasu wolnego rodzinom podczas szkoleń firmowych, itp.